ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ WORKSHOP ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το workshop με θέμα  «Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα – Ο ρόλος των ΚοινΣΕΠ». Το workshop διοργανώθηκε από την Α.Σ. «Σύμπραξη για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας Αχαΐας», στο Επιμελητήριο Αχαΐας την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014. Εισηγητές του workshop ήταν οι:

  • Διαμαντής Γεώργιος: Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Action Synergy ΑΕ,
  • Σκουλίδη Χαριτίνη-Μαρία: Υπεύθυνη Έργου Α.Σ. – Εκπρόσωπος Συντονιστή Εταίρου «π-consulting»,
  • Κούλης Στέφανος: Πρόεδρος Κοι.Σ.Π.Ε. «Φάρος» Ν.Αχαΐας,
  • Γιωτόπουλος Κώστας: Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Αχαΐας.

   

            Κατά την έναρξη του workshop, η κ. Σκουλίδη παρουσίασε τα δεδομένα για την δημιουργία ΚοινΣΕΠ στην Ελλάδα και καλές πρακτικές υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

 

 

           Στη συνέχεια, ο κ. Γιωτόπουλος υπογράμμισε τις προσπάθειες του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την ανάδειξη της κοινωνικής οικονομίας και τις ενέργειες του στην κατεύθυνση αυτή.

 

 

            Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Κούλης, ο οποίος προέβη σε αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης «Φάρος».

            Τέλος, ο κ. Διαμαντής παρουσίασε τα αποτελέσματα του study visit που πραγματοποίησε η Α.Σ. στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο και τις καλές πρακτικές των αγγλικών κοινωνικών επιχειρήσεων.

 

 

Με  το πέρας των εισηγήσεων, ακολούθησε ενημέρωση-συζήτηση με ομάδες ωφελουμένων πάνω σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε μορφή roundtables. Εκεί διεξοδικά αναπτύχθηκαν ομαδικές συζητήσεις τόσο για τη βιωσιμότητα όσο και για την εξέλιξη του έργου σε επίπεδο κοινωνικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.