ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (INFO DESK)

Οι ενδιαφερόμενοι / ωφελούμενοι της Πράξης μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Ενημέρωσης (InfoDesk) της Α.Σ.

 

Υπεύθυνος Εταίρος:                      ΣΕΒ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας)

 

Δ/νση:                                             Βότση 2, Τ.Κ. 26221, Πάτρα

Τηλέφωνα:                                     +30 2610.620.815-16-21

Fax:                                                 +30 2610.620.822

Υπεύθυνη Ενημέρωσης:             Κωνσταντίνα Κάσδαγλη

 

Ωράριο Λειτουργίας:                   09:00 – 16:00