Πρωτοβουλία: «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη»

Μια νέα πρωτοβουλία, που στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτομικού προσανατολισμού στελεχών και επιχειρήσεων, βρίσκεται ενεργή αυτή την περίοδο. Η Πρωτοβουλία αυτή έχει ως τίτλο: «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη» και στηρίζει την ανάπτυξη και εδραίωση μόνιμων μηχανισμών παραγωγής καινοτομίας μέσα στην ίδια την επιχείρηση, ενισχύοντας την επιχειρηματική της ανάπτυξη και τη δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

 

Η Πρωτοβουλία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη» περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων από έμπειρους εκπαιδευτές, για την ανάπτυξη των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων και την ουσιαστική κατανόηση των διαδικασιών παραγωγικής, εμπορικής, λειτουργικής και οργανωσιακής καινοτομίας.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη στελεχών και επιχειρήσεων από εξειδικευμένους συμβούλους, για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός πλάνου καινοτομίας, αλλά και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση.
  • Δικτύωση στελεχών και επιχειρήσεων με φορείς και εμπειρογνώμονες καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την αμοιβαία στήριξη των προσπαθειών τους και τη διάχυση καλών πρακτικών μετασχηματισμού της καινοτομίας σε βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Στην Πρωτοβουλία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη» θα ενταχθούν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, συνολικά 460 στελέχη από περίπου 230 επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης (Άξονας 7), καθώς και στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής (Άξονας 8). Αναθέτουσα αρχή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι ο ΣΕΒ, και ανάδοχος του Έργου η Ένωση Εταιρειών ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. και PLANET Α.Ε.

Η Πρόσκληση για τα στελέχη επιχειρήσεων παραμένει ανοικτή έως τις 30/06/2014. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://sev4enterprise.org.gr