Άρθρα


Στόχος Πράξης

Κύριος στόχος της Πράξης είναι η στήριξη άνεργων ατόμων της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Πατρέων) που ανήκουν, κυρίως, στις ακόλουθες πληθυσμιακές ομάδες:

Νέοι - Νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας

Μακροχρόνια Άνεργοι

Γυναίκες

Όλοι οι παραπάνω που στοχεύουν στην ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης

 

Ειδικότερος στόχος της Πράξης, είναι η κατάρτιση, επιμόρφωση και συμβουλευτική 100 άνεργων, προκειμένου να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, είτε μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις, είτε μέσω της ίδρυσης νέας επιχείρησης, είτε μέσω της δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται μέσω της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων και της διάγνωσης των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής του Ν. Αχαΐας, να εξασφαλισθεί η ένταξη στην αγορά εργασίας 100 ανέργων / ωφελουμένων και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

  • τουρισμός
  • αγροτικής παραγωγής
  • ενέργειας