Έναρξη Συμβουλευτικής Ενδυνάμωσης

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της Πράξης  «Σύμπραξη για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας Αχαΐας», θα υλοποιηθούν σύντομα ειδικές συνεδρίες συμβουλευτικής και υποστήριξης των ωφελούμενων από τον ΣΟΨΥ Πάτρας (Σύλλογος για τη ψυχική Υγεία Πάτρας) και την ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένους συμβούλους, με πολυετή εμπειρία.