Προσέλευση Επιλεχθέντων

Όσοι επιλέχθηκαν στην Πράξη «Τοπικό Δίκτυο για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας του νομού Αχαΐας», πρέπει να προσέλθουν στην Έδρα της Α.Σ., προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα και να ενημερωθούν για τα πρόσθετα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν.
Η προσέλευση θα γίνεται στην Ανθεμίου 1 & Κωστή Παλαμά, Πάτρα, από τις 8 έως και τις 14 Ιανουαρίου 2014, και ώρες: 09:00 – 14:00.