Αποτελέσματα Επιλογής Ωφελουμένων Σύμπραξης για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας στην Αχαΐα

Ολοκληρώθηκε η επιλογή των ωφελουμένων και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τα αποτελέσματα στην επισυναπτόμενη λίστα με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου τους προκειμένου να ελέγξουν αν έχουν επιλεγεί. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

 

Όσοι έχουν επιλεγεί, θα πρέπει να προσέρχονται στην έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης στην οδό Ανθεμίου 1 & Κωστή Παλαμά, στην Αγυιά, για τις απαραίτητες διαδικασίες καθημερινά, από την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου έως και την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 και ώρες 9:00 με 14:00.

Όσοι από τους επιλεχθέντες δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πράξη, θα πρέπει επίσης να προσέλθουν στην έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Το αρχείο το επισκέπτεστε εδώ.