Οι συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013, η διαδικασία της συνέντευξης των υποψήφιων ωφελουμένων της πράξης «Τοπικό Δίκτυο για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας Αχαΐας».

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψήφιων, θα γίνει η επιλογή των 100 επιλεγέντων και 20 επιλαχόντων της πράξης. Η λίστα των ωφελουμένων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Σ. σε εύλογο χρονικό διάστημα.