ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013 ξεκινάει η διαδικασία της Συνέντευξης, για την επιλογή των 100 ωφελουμένων της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ».

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι της Πράξης, θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα τεστ Προσωπικότητας και στη συνέχεια θα γίνει προσωπική συνέντευξη με τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για την ημέρα και την ώρα της συνέντευξης, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί  να προσκομίσουν.