Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων

H υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής από τους ανέργους ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου.

 

Οι υποψήφιοι Ωφελούμενοι της Πράξης ¨ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ¨ θα ειδοποιηθούν για τη διαδικασία της Συνέντευξης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.