ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Α.Σ.: « ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ»

Η «Σύμπραξη για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας Αχαΐας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Δίκτυο για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας του Νομού Αχαΐας» παρουσιάζει τη πρόοδο της προώθησης στην απασχόληση των ωφελούμενων της Πράξης. Πιο συγκεκριμένα, η Α.Σ. κατόπιν συντονισμένων προσπαθειών έχει καταφέρει να τοποθετήσει σε θέσεις εργασίας 9 ωφελούμενους του προγράμματος. Επίσης 2 ωφελούμενοι του προγράμματος έχουν προβεί στην ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων. Τέλος, ωφελούμενοι της Α.Σ. βρίσκονται στη διαδικασία σύστασης 1 Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ). Πιο αναλυτικά:

 

Αριθμός Ωφελουμένων

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Τοποθεσία

1

Γραμματειακή Υποστήριξη

Πάτρα

1

Γραφίστρια

Πάτρα

1

Διοικητικό Στέλεχος

Πάτρα

1

Υπάλληλος Λογιστηρίου

Πάτρα

1

Υπηρεσίες Καθαρισμού

Πάτρα

1

Υπάλληλος ξενοδοχειακής επιχείρησης

Ζάκυνθος

1

Υπάλληλος Δημιουργικού Γραφείου

Πάτρα

1

Υπάλληλος Επιχείρησης Εστίασης

Πάτρα

1

Υπάλληλος ξενοδοχειακής επιχείρησης

Πάτρα

 

 

 

 

Αριθμός Ωφελουμένων

Περιγραφή Επιχείρησης

Τοποθεσία

1

Λογιστικές Υπηρεσίες

Πάτρα

1

Γραφείο ενοικίασης σκαφών αναψυχής

Πάτρα

 

Αριθμός Ωφελουμένων

Περιγραφή Κοινωνικής Επιχείρησης

Τοποθεσία

2

Πολιτισμικός χώρος Εστίασης και Αναψυχής

Πάτρα

 

 

Η «Σύμπραξη για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας Αχαΐας» συνεχίζει την προσπάθεια για την επαγγελματική αποκατάσταση του συνόλου των ωφελουμένων της Πράξης.