ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ WORKSHOP ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το workshop με θέμα  «Διαδικασία έναρξης - σύστασης ΚοινΣΕΠ». Το workshop πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Α.Σ. την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014. Στο workshop παρευρέθηκε η κ. Τριανταφύλλου Αγγελική, Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Α.Α.Α. – Πρόεδρος ΣΟΨΥ Πάτρας, ο κ. Κοτσώνης Νικόλαος, Διευθυντής του ΣΒΠ&ΔΕ, ο κ. Αναστασόπουλος Παναγιώτης, Διαχειριστής Α.Σ. – Εκπρόσωπος Συντονιστή Εταίρου «π-consulting»,η κ. Σκουλίδη Χαριτίνη-Μαρία, Υπεύθυνη Έργου Α.Σ. – Εκπρόσωπος Συντονιστή Εταίρου «π-consulting» και ωφελούμενοι το προγράμματος που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την  σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ.

 

  

  

 

Κατά τη διάρκεια του workshop οι ωφελούμενοι ενημερώθηκαν για την διαδικασία έναρξης – σύστασης ΚΟΙΝΣΕΠ. Επίσης, έγινε διεξοδική ανάλυση και παρουσίαση των σχεδίων των ωφελουμένων για την δραστηριοποίηση τους στην κοινωνική οικονομία, μέσω των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ.