Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τους ωφελούμενους των προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ

Ο Ο.Α.Ε.Δ. ανακοίνωσε την έναρξή του προγράμματος: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ», την Πέμπτη 24/7/2014. Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων, για την πρόσληψη ανέργων , οι οποίοι έχουν ωφεληθεί των δράσεων  ΤοπΣΑ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση

 http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2198&lang=el

όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.