ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, αποφάσισε την συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», για 900 νέες θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις από 21 Ιουλίου 2014 έως 21 Αυγούστου 2014. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά την οικονομική ενίσχυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ανέργων ηλικίας έως 35 ετών.

Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ:

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2185&lang=el