ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ», που υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ», υλοποιεί το 4ο,κατά σειρά, Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο: «Σχεδιασμός, Εγκατάσταση & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων».

 

 

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης αφορά 25 ωφελούμενους της Πράξης και θα υλοποιηθεί από το «ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΕΚ» (Καποδιστρίου 96-98, Πάτρα). Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα είναι από 30/05/2014 έως 19/06/2014.