Έναρξη Προγράμματος Κατάρτισης με τίτλο "Βιολογική Γεωργία"

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ» που υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ», ξεκινά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης για τους 100 ωφελούμενους της Πράξης.

Το πρώτο κατά σειρά πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Βιολογική Γεωργία», που αφορά τους πρώτους 25 ωφελούμενους, θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ, Σταδίου στο Πλατάνι Αχαΐας - Επιστημονικό Πάρκο. Η διάρκεια υλοποίησης του θα είναι από: 10/02/2014 έως 27/02/2014.

 

Η ακριβής τοποθεσία του ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ βρίσκεται ΕΔΩ!