ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ»
 
Η Εταιρεία με την επωνυμία «Χ.-Μ. ΣΚΟΥΛΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «π-consulting», ενεργώντας ως Συντονιστής Εταίρος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Αναπτυξιακής Σύμπραξης) με την επωνυμία «Σύμπραξη για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας Αχαΐας», κατά την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Τοπικό Δίκτυο για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας του Νομού Αχαΐας», που εγκρίθηκε προς υλοποίηση με Κωδικό Ο.Π.Σ. «389370» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. (2007-2013), απευθύνει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε όλα τα υποκαταστήματα αναγνωρισμένων από την Τράπεζα της Ελλάδας Τραπεζικών Ιδρυμάτων που εδρεύουν στην πόλη της Πάτρας, προκειμένου να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα από άποψη ύψους επιτοκίου καταθέσεων προσφορά Τραπέζης, στην οποία η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Σύμπραξη για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας Αχαΐας» θα ανοίξει έντοκο τραπεζικό λογαριασμό, (σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος β, 16/11-1-2012 άρθρο 6), για την κατάθεση των χρηματοδοτήσεων της ως άνω Πράξης.
 
Η Πράξη με τίτλο: «Τοπικό Δίκτυο για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας του Νομού Αχαΐας» και Κωδικό Ο.Π.Σ. «389370» εγκρίθηκε προς υλοποίηση με συνολικό προϋπολογισμό 350.000,00 ευρώ και η κατάθεση των χρηματοδοτήσεων αυτής θα γίνεται σταδιακά με την εξέλιξη της υλοποίησής της. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της ως άνω Πράξης είναι 15,5 μήνες.
 
Προσφορές δύνανται να υποβάλλουν όλα τα αναγνωρισμένα από την Τράπεζα Ελλάδας Τραπεζικά Ιδρύματα που διαθέτουν υποκαταστήματα στην πόλη της Πάτρας.
 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να αναφέρουν:
α) τα στοιχεία του προσφέροντος Τραπεζικού Ιδρύματος,
β) ότι απευθύνονται προς την «Χ.-Μ. ΣΚΟΥΛΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Πάτρα (οδός Ανθεμίου 1, ΤΚ 26442),
γ) ότι η προσφορά αφορά την κατάθεση των χρηματοδοτήσεων της Πράξης με τίτλο: «Τοπικό Δίκτυο για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας του Νομού Αχαΐας»,
δ) με σαφήνεια το προσφερόμενο ύψος επιτοκίου καταθέσεων σε λογαριασμό όψεως για τις χρηματοδοτήσεις της ως άνω πράξης, και
ε) να είναι νόμιμα υπογεγραμμένες και να δεσμεύουν το προσφέρον Τραπεζικό Ίδρυμα.
 
Η επιλογή του Τραπεζικού Ιδρύματος για την κατάθεση των χρηματοδοτήσεων της Πράξης με τίτλο: «Τοπικό Δίκτυο για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας του Νομού Αχαΐας» θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Σύμπραξη για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας Αχαΐας», που εδρεύει στην Πάτρα (οδός Ανθεμίου 1, ΤΚ 26442).
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν στα γραφεία της «Χ.-Μ. ΣΚΟΥΛΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» επί της οδού Ανθεμίου 1 στην Πάτρα, Τ.Κ 26442, έως την 29-11-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00’. 
 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αναστασόπουλος Γ. Παναγιώτης,
Τηλ. 2611811200, FAX: 2611811080, Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.