2η Ημερίδα του Έργου 11 Νοεμβρίου 2013, 18:00

 

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ», υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ», στα πλαίσια του Προγράμματος «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

 

Στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης, πρόκειται να πραγματοποιηθεί Ημερίδα Ενημέρωσης τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 – 19:30, με θέμα:

 

«Κατάρτιση – Συμβουλευτική – Απασχόληση - Μάθε Πως!»

 

Η Ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση των δυνητικά ωφελούμενων της Πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ», για τις Δράσεις που θα υλοποιηθούν.

 

Στην Ημερίδα θα συμμετέχει εκπρόσωπος της επιχείρησης «Αχαΐκά Σαλιγκάρια», για να μιλήσει για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε περίοδο οικονομικής ύφεσης.

 

Τόπος Υλοποίησης: Επιμελητήριο Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58,Πάτρα